BAS-P, BAS-U och ESA

Alla som låter uppföra ett byggnadsverk, litet som stort, är skyldig att planera och utföra arbetet så att ingen människa kommer till skada. Vi har uppdrag som BAS-P och BAS-U, Byggarbetsmiljösamordnare vid stora projekt, P för projektering och U för utförande. ESA för elsäkerhetsansvar.

Linjemontering