Projekt

montering av ändstolpe

Projekt som BAS och KA under de senaste 10 åren:

 • 100-tals 3G basstationer för 3GIS
 • Tvåbrytarställverk 400 kV för ABB i Råbäcken
 • Ställverk 33 kV för Markbygden Nät i Dragaliden
 • Ställverk 33 kV för Gabrielsberget Nät i Nordmaling
 • 12 vindkraftverk för Markbygden Vind i Dragaliden
 • 1 vindkraftverk på Latikberg i Vilhelmina
 • 40 vindkraftverk för Skogberget Vind (pågår)
 • 77 vindkraftverk för Ersträsk Vind (påbörjat)
 • 8 vindkraftverk för Storblåliden Vind (påbörjat)
 • Högspänningskabel mellan Storblåliden och Dragaliden
 • Power Performance Messurment Mast på Skogberget
 • 6 Vindmätningsmaster på Markbygden
 • 1 Vindmätningsmast på Krokaträskliden
 • 1 Vindmätningsmast på Kaltoppen
 • 100 tals besiktade skyddsrum för Myndigheten för Samhällsskydd o Beredskap

Energideklarationer:

 • Piteå Näringsfastigheter
 • Wallsténhus
 • PiteHavsbad Group
 • FastighetsAB RAWI

Villor:

 •  Janis i Luleå
 • Vikberg i Vistträsk
 • af Jocknik i Piteå
 • Ganestig i Piteå