Kontrollansvarig, KA

I alla stora byggnadsprojekt och byggnadsåtgärder skall det finnas en Kontrollansvarig (KA) enligt Plan- och Bygglagen. Automedon har mångårig erfarenhet av dels Kvalitetsansvar enligt gamla PBL och dessutom Kontrollansvar (KA-K) för Komplicerade byggnadsverk enligt nya PBL.

Pappersgora